- reset +
Home

attentionCác website khác vui lòng ghi rõ nguồn Thienvanvietnam.org, tên tác giả cũng như giữ nguyên toàn bộ nội dung bài viết (bao gồm cả tiêu đề, nội dung, thuật ngữ chuyên ngành và chú thích hình ảnh) khi sử dụng bất cứ thông tin nào từ website VACA.

Home Tài liệu Strange Matters: Undiscovered Ideas At The Frontiers Of Space And Time

Strange Matters: Undiscovered Ideas At The Frontiers Of Space And Time

PDF.InEmail

Share

Cuốn sách của tác giả Tom Siegfried đưa ta tới những khái niệm và các nhìn nhận về các dạng vật chất còn bí ẩn nhất của vũ trụ như vật chất tối (dark matter) cùng nhiều bí ẩn khác, những tiên đoán của giả thuyết siêu dây và những ý tưởng đang cố gắng hoàn thiện để dựng nên mô hình chính xác cho vũ trụ ...

 

 

Mục lục:

Introduction 1

PART ONE
STRANGE MATTERS
1 Strange Matter 13
From Gell-Mann and Quarks to the Search for Quark Nuggets
2 Mirror Matter 35
From Dirac and Antimatter to the “Mirror World”
3 Super Matter 61
From Noether’s Symmetry Theorem to Superparticles
4 Dark Matter 87
From Pauli and the Neutrino to the Universe’s Missing Mass

PART TWO
STRANGE FRONTIERS
5 The Best of all Possible Bubbles 111
From Friedmann and Cosmic Expansion to the Multiverse
6 The Essence of Quintessence 138
From Einstein’s Greatest Mistake to the Universe’s Accelerating Expansion
7 Superstrings 160
From Maxwell and Electromagnetic Waves to a World Made of Strings

PART THREE
STRANGE IDEAS
8 Stretching Your Brane 185
From Schwarzschild and Black Holes to New Dimensions of Space
9 Ghosts 214
From Riemann and the Geometry of Space to the Shape of the Universe
10 The Two-Timing Universe 235
From Einstein and Slow Clocks to a Second Dimension of Time
Epilogue 255
Notes 273
Further Reading 287
Index 291

Download

Share
comments
 

HỘI THIÊN VĂN HỌC TRẺ VIỆT NAM

Vietnam Astronomy and Cosmology Association (VACA)

Văn phòng: 90b Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091.530.1116; Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status