- reset +
Home

Home Tài liệu Relativity

Relativity

PDF.InEmail

Share

Cuốn sách được viết do chính tay Albert Einstein, trình bày rõ các suy diễn của ông dẫn đến các định đề của tính tương đối trong cả thuyết tương đối hẹp và rộng khá chi tiết.

Độc giả muốn tìm hiểu thuyết tương đối nên đọc sách này, sách do chính tay tác giả viết sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn và mở ra nhiều hướng suy nghĩ hơn.

http://vaca.files.googlepages.com/relativity.pdf

 

Share
comments
 

HỘI THIÊN VĂN HỌC TRẺ VIỆT NAM

Vietnam Astronomy and Cosmology Association (VACA)

Văn phòng: 90b Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091.530.1116; Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status