- reset +
Home

Home Tài liệu SpaceTime

SpaceTime

PDF.InEmail

Share

Tài liệu diễn giải ngắn gọn và dễ hiểu dành cho tất cả mọi người vầ không gian, thời gian cùng những hiểu biết của nhân loại về vũ trụ chúng ta đang sống trên nền tảng của 2 lí thuyết lớn nhất thế kỉ 20 là thuyết tương đối rộng (general relativity) và cơ học lượng tử (quantum mechanics).

Tài liệu cũng nêu ra nhiều ứng dụng hết sức thực tiễn, thú vị và cũng không kém phần quan trọng của các lí thuyết này trong vũ trụ học hiện đại.

Tài liệu bằng tiếng Anh và được để dưới dạng file *.pdf

Link: http://vaca.files.googlepages.com/spacetime.pdf

Share
comments
 

HỘI THIÊN VĂN HỌC TRẺ VIỆT NAM

Vietnam Astronomy and Cosmology Association (VACA)

Văn phòng: 90b Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091.530.1116; Email: [email protected]