- reset +
Home

Home Tài liệu General Relativity

General Relativity

PDF.InEmail

Share

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/Astronaut/images789146.jpgỞ đây bạn sẽ có điều kiện tìm hiểu tương đối chi tiết, tránh hiểu nhầm về một trong những lí thuyết có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhận thức nhân  loại cũng như trong vật lí hiện đại: thuyết tương đối rộng của Albert Einstein.

Tài liệu bằng tiếng Anh và được để dưới dạng file *.pdf

http://vaca.files.googlepages.com/General_Relativity.pdf

Share
comments
 

HỘI THIÊN VĂN HỌC TRẺ VIỆT NAM

Vietnam Astronomy and Cosmology Association (VACA)

Văn phòng: 90b Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091.530.1116; Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status