Phần một         QUAN SÁT THIÊN VĂN

Tác giả: Bùi Dương Hải

 

7. THIÊN CƯƠNG ĐỊA SÁT

 

Tam Viên 60 cḥm hơn 220 sao, Nhị thập bát Tú hơn 160 sao, c̣n lại hàng ngàn v́ sao khác được nhóm thành các cḥm và một số sao độc lập. Các cḥm này được gọi chung là các cḥm Thiên Cương tinh và Địa Sát tinh. Để cho đẹp đẽ con số và phù hợp với cơ số 9 vốn được coi là cơ số hoàn thiện của trời đất, người ta thường nói là 36 Thiên cương và 72 Địa sát. Thực tế số lượng các cḥm sao lớn hơn thế, và cũng không phải chỉ đặt tên với chữ Thiên hoặc Địa.

 

Chẳng hạn trong cung ứng với Giác có các cḥm B́nh tinh, Nam môn; trong cung Cang có các cḥm sao Trụ, Thiên điền; trong cung Đê có Dương môn,…, rồi các sao Văn nhân, Lăo nhân, các cḥm Cửu đài, Nhị sư, Bắc khách sư môn,…, khắp trời.

 

Tuy nhiên các cḥm sao dù có sáng đến đâu nhưng không nằm ở vị trí có ư nghĩa h́nh học hoặc dùng để phân định vị trí, các cung,…, th́ cũng không được dùng nhiều. Chẳng hạn sao Thiên Lang sáng nhất bầu trời, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng rất sáng, nhưng không nằm trong khu vực đặc biệt nào, nên cũng không được vẽ trong các bản đồ. Những sao đó có vị trí đặc biệt trong chiêm tinh hơn là trong ghi nhận thiên văn khoa học. Như sao Thiên Lang  được ghi lại trong Lịch sử Trung Hoa có rất nhiều lần biến đổi màu sắc, khi th́ xanh, khi th́ vàng, khi lại đỏ, rồi có sừng, có tia,…, nhưng sự thực là nó không bao giờ đổi màu. Đó chẳng qua là sử sách gán cho nó vai tṛ điềm báo trước, nên trong những thời kỳ biến động của lịch sử, nó được viết cho phù hợp, cũng giống như việc khi có vua thánh ra đời th́ rồng vàng xuất hiện vậy.

 

 

 

 


 

 

 

 

Nhị thập bát tú: 28 Mansions

Bắc Đẩu:         Big dipper

Thanh Long:    Green Dragon – Azure Dragon

Bạch Hổ:         White Tiger

Chu Tước:      Red Bird, Red Sparrow, Vermilion Bird,

Huyền Vũ:        Black Warrior, Black Tortoise, Murky Tortoise

 

Trở về trang chủ